Czasopisma


Czasopismo wydawane jako oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Charakter pisma jest wielodyscyplinarny - oprócz wiedzy klinicznej prezentuje także współczesne osiągnięcia nauk podstawowych, w tym: immunologii, genetyki i biologii molekularnej. W Radzie Naukowej czasopisma zasiada wielu wybitnych przedstawicieli nauki z kraju i z zagranicy.

Dwumiesięcznik skierowany do lekarzy onkologów zawierający tłumaczenia wybranych artykułów z jednego z najbardziej prestiżowych czasopism onkologicznych „A Cancer Journal for Clinicians”, oficjalnej publikacji American Cancer Society.

Problematyka poruszana na łamach czasopisma "Onkologia Polska" uwzględnia interdyscyplinarny charakter współczesnej onkologii. W poszczególnych numerach publikowane są artykuły redakcyjne, prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz schematy postępowań stanowiące znakomity materiał edukacyjny.

Oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Publikuje materiały o charakterze poglądowym, przeglądowym, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

Pismo lekarzy chirurgów, proktologów, gastroenterologów oraz kształcących się w tych dyscyplinach.

Ukazał się pierwszy numer polskojęzycznej wersji The Lancet Oncology. W pierwszym numerze poruszane jest szerokie spektrum zagadnień od badań podstawowych, molekularnych poprzez badania epidemiologiczne, aż po codzienną praktykę kliniczną.

Pismo wydawane pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem „Geny Życia” (Poznań) oraz Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej (Warszawa). Czasopismo publikuje prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), prace poglądowe, prace kazuistyczne z zakresu onkologii doświadczalnej klinicznej. Liczba wydań w roku: 10.


Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.