Towarzystwa naukowe

POLSKIE

Polska Unia Onkologii (istnieje od 15.12.2000 r.)
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. W.K. Roentgena 5
Komitet założycielski:
dr Janusz Meder, prof. Marek P. Nowacki, prof. Cezary Szczylik

Polski Komitet Zwalczania Raka
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5
tel. (0 22) 643 90 63

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologii
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
tel. (0 22) 628 52 19
faks (0 22) 621 41 55
Prezes: Andrzej Marciński

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
Al. Ujazdowskie 22
00-478 Warszawa
e-mail: bj@coi.waw.pl
Prezes: Barbara Jobda

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Kraków
tel. (0 12) 422 49 28
Prezes: doc. Krzysztof Herman

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (0 22) 644 00 55
faks (0 22) 648 44 71
Prezes: prof. dr hab. Jan Zieliński

Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel./faks (0 81) 74 77 220
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk
e-mail: hemped@dsk.lublin.pl

Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (0 58) 349 22 22, 349 24 05
e-mail: onkol@amedec.amg.gda.pl

Polskie Towarzystwo Onkologiczne
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (0 12) 423 10 37, 422 87 60
faks (0 12) 422 66 80
Prezes: prof. dr hab. Marian Reinfuss

"Amazonki" Klub Kobiet po Mastektomii
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (0 22) 643 91 85
faks (0 22) 643 97 90

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. W.K. Roentgena 5
tel. (0 22) 644 01 21
Prezes: dr n.med. Piotr Siedlecki

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
Zakład Medycyny Paliatywnej, Akademia Medyczna w Gdańsku
ul. Dębinki 2
80-211 Gdańsk
faks (0 58) 349 15 76
tel. kom. 0 604 720 058, 0 602 622 581
Przewodniczący: prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
e-mail: galuszko@amedec.amg.gda.pl;
galuszko@amg.gda.pl; galuszko@ptpo.org.pl;
galuszko@poczta.wp.pl
strona internetowa: www.ptpo.org.pl
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.