Ciekawe linki

» „Błękitna Wstążka”
„Błękitna Wstążka” to wielopłaszczyznowy program społeczny mający na celu podniesienie stanu zdrowotności społeczeństwa: zmniejszenie liczby osób chorujących na schorzenia dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a zwłaszcza na nowotwory. Serwis „Błękitna Wstążka” podzielony jest tematycznie na działy: Artykuły, Wywiady, Ciekawostki, Przepisy kulinarne, Linki. Dużo miejsca poświęcono profilaktyce raka jelita grubego. Chorzy znajdą tu najnowsze doniesienia dotyczące programów badawczych, odkryć w dziedzinie diagnostyki, terapii, sprzętu stomijnego, informacje na temat stomii. Kopalnią wiedzy są działy: Wywiady oraz Artykuły – materiały pochodzą z wydawanego w ramach Programu „Błękitna Wstążka” czasopisma o tym samym tytule. Ukazuje się ono kilka razy w roku, docierając już do blisko 150 gabinetów proktologicznych „Błękitnej Wstążki” – placówek zainteresowanych propagowaniem wśród swoich pacjentów wiedzy ma temat raka jelita grubego. „Błękitna Wstążka” jest pismem bezpłatnym.

» American Cancer Society
Serwis American Cancer Society przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej i ich rodzin. Zawiera przegląd aktualnych informacji z dziedziny onkologii. Serwis pozwala na poznanie epidemiologii, czynników ryzyka, objawów, diagnostyki i sposobów leczenia poszczególnych rodzajów raka. Omówiono walkę z nowotworem, efektami ubocznymi chemioterapii i radioterapii, powikłaniami leczenia chirurgicznego, a także psychologiczne aspekty walki z rakiem. W jednym z rozdziałów zostały opisane nowotwory wieku dziecięcego, a także informacje dla rodziców. Serwis zawiera obszerny katalog leków ze sposobami ich działania, zasadami ich podawania, najczęstszymi objawami niepożądanymi i interakcjami z innymi lekami.

» American Institute for Cancer Research
AICR koncentruje się na związku chorób nowotworowych z dietą. Zamieszcza publikacje na temat prewencji raka.

» American Society of Clinical Oncology
Portal dla pacjentów, lekarzy i naukowców. Aktualności, publikacje, informacje o konferencjach naukowych.

» American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS)
ASCRS zapewnia dostęp do informacji naukowej, grupy dyskusyjnej i programu samokształcenia na temat schorzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ich diagnostyki i leczenia, przede wszystkim operacyjnego. W osobnej części zawarte są wytyczne postępowania diagnostycznego i terapeutycznego opracowane przez zespół ekspertów i Komisję ds. Standardów przy ASCRS. Interesującą częścią serwisu jest informacja o dostępnych grantach - także dla lekarzy spoza Stanów Zjednoczonych.

» Cancer Consultants
Aktualizuje wiedzę lekarzy i pacjentów na temat zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych.

» Cancer Guide
Strona stworzona przez pacjenta. I dla pacjentów. Zawiera odpowiedzi na pytania, które pacjenci najczęściej zadają donośnie choroby nowotworowej i jej leczenia.

» Cancer Links
Lista linków do stron poświęconych poszczególnym rodzajom nowotworów.

» CancerNet
Jest to serwis National Cancer Insitute skierowany do wszystkich poszukujących profesjonalnych informacji z dziedziny onkologii. Zawiera dane statystyczne, metody leczenia (w tym medycyny alternatywnej), informacje o testach genetycznych, adresy grup wsparcia dla chorych i ich rodzin, słownik pojęć onkologicznych, algorytmy leczenia zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

» chemotherapy.com
Wszystko na temat chemioterapii: co to jest chemioterapia, leczenie przeciwnowotworowe z chemioterapią, skutki uboczne chemioterapii, ciekawe linki z zakresu onkologii. Także słownik terminów onkologicznych. W portalu znaleźć można przydatne pytania do zadania lekarzowi podczas wizyty, wygodne „organizery „ dla pacjentów.

» Colon Cancer Alliance (CCA)
CCA jest organizacją wspierającą i edukującą chorych. Jej symbolem jest niebieska wstążka - symbol bliźniaczy do różowej wstążki organizacji działających przeciwko rakowi piersi. Spora część serwisu poświęcona jest opisom przypadków, relacjonowanym przez samych chorych. Oprócz tego serwis oferuje możliwość dyskusji online, a także aktualne doniesienia dotyczące badań klinicznych, nowych terapii i ich benefitów/ryzyka, odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania itp. Serwis jest przyjazny dla użytkownika co jest jego wielką zaletą.

» Czytelnia Medyczna On-Line
Czytelnia Medyczna On-Line jest jednym z największych zbiorów artykułów medycznych i okołomedycznych w polskim Internecie, w efekcie jednym z najpopularniejszych źródeł informacji polskich lekarzy (ponad 400 tysięcy odsłon miesięcznie). W Czytelni znajdują się pełne teksty kilku tysięcy artykułów z uznanych w środowisku lekarskim pism medycznych. Przed uzyskaniem pełnego dostępu do zasobów Czytelni, który jest płatny, można zaznajomić się ze spisami treści oraz z obszernymi fragmentami artykułów ze wszystkich katalogowanych czasopism. Na tym etapie dostęp jest bezpłatny.

» Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) jest jedną z największych klinicznych organizacji w Stanach Zjednoczonych ds. badań nad rakiem, prowadzącą badania kliniczne w zakresie wszystkich rodzajów nowotworów złośliwych występujących u osób dorosłych. W serwisie tej organizacji znajdują się informacje ogólne dotyczące ECOG, badań klinicznych, szczegółowych badań prowadzonych przez ECOG oraz wiele innych – przydatnych pacjentom. Członkami ECOG jest liczne grono badaczy, lekarzy i fachowych pracowników ochrony zdrowia, zatrudnionych w instytucjach państwowych i prywatnych w całym kraju – organizacja zrzesza 6000 lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, statystyków i badaczy klinicznych z USA, Kanady i Afryki Południowej. Instytucje zrzeszone w ECOG to uniwersytety, centra medyczne, programy onkologii klinicznej dla społeczności lokalnych (CCOPs) i programy zewnętrzne (CGOPs). Wszystkie te instytucje pracują na rzecz opanowania, skutecznego leczenia i ostatecznie zwalczenia raka. Wyniki badań naukowych są udostępniane ogólnoświatowemu środowisku medycznemu w formie publikacji naukowych i sympozjów.

» Gynecologic Oncology
Strona czasopisma „Gynecologic Oncology”. Jest to czasopismo o zasięgu międzynarodowym, poświęcone publikacji artykułów naukowych z zakresu badań klinicznych i nauk podstawowych dotyczących nowotworów żeńskich narządów płciowych. Publikuje prace dotyczące etiologii, rozpoznawania i leczenia różnych rodzajów raka dróg rodnych. Dziedziny badań naukowych wchodzące w obszar zainteresowania GO to: biologia komórkowa i molekularna, chemioterapia, cytologia, endokrynologia, epidemiologia, genetyka, chirurgia ginekologiczna, immunologia, patologia, radioterapia.

» Informator dla chorych na raka
Opracowany przez Polski Komitet Zwalczania Raka, powstał po to, aby pomóc choremu, jego rodzinie i przyjaciołom lepiej zrozumieć, czym choroba nowotworowa oraz chemioterapia. Autorzy mają nadzieję, że lektura poradnika pomoże odpowiedzieć choremu onkologicznemu oraz jego rodzinie na niektóre pytania dotyczące tej metody leczenia przeciwnowotworowego, oraz pomoże im w radzeniu sobie ze skutkami ubocznymi, które chemioterapia niekiedy wywołuje.
Publikacja ma przystępną formułę pytań i odpowiedzi a informacje na temat chemioterapii podzielone są na części informujące o: 1) nowotworach; 2) chemioterapii; 3) metodach jej podawania; 4) sposobach zapobiegania i minimalizowania najczęściej spotykanych objawów niepożądanych.

» International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
International Gynecologic Cancer Society (IGCS) jest niezależną i apolityczną organizacją „non-profit”, wspierającą zapobieganie, leczenie i badania naukowe nad nowotworami złośliwymi narządu rodnego. IGCS promuje i ułatwia rozpowszechnianie wiedzy swych członków w zakresie zapobiegania, leczenia i badań naukowych nad nowotworami złośliwymi narządu rodnego. W dziedzinach tych IGCS uchodzi na całym świecie za przodującą organizację lekarską i naukową. IGCS nie jest bezpośrednio zaangażowana w leczenie pacjentek ani w badania naukowe. „IGCS Newsletter” na bieżąco informuje o sprawach dotyczących Towarzystwa. Pismo ukazuje się dwa razy w roku. Każde wydanie zawiera stałe działy, takie jak „Presidential Message”, „Executive Director's Corner”, wiadomości z posiedzeń Rady Towarzystwa, „Committee Reports”, omówienie kongresów IGCS odbywających się co 2 lata, a także aktualności dotyczące wybitnych osobowości i działań podejmowanych przez IGCS.

» Medicine OnLine
Serwis przeznaczony jest dla lekarzy zainteresowanych aktualnymi informacjami dotyczącymi wybranych dziedzin onkologii oraz problematyki zakażeń HIV. Serwis bogaty jest w artykuły opierające się na najnowszych doniesieniach na temat diagnostyki i terapii białaczek, nowotworów jelita grubego i płuc. W każdym z działów są także informacje dla pacjentów będących w trakcie leczenia nowotworu lub z jego rozpoznaniem. Serwis zawiera bardzo pomocny program DoseCalc Online, dzięki któremu onkolog może dostosować dawki leków w standardowych schematach chemioterapii do masy i wzrostu pacjenta, w zależności od typu rozpoznanego nowotworu. W programie opisano 120 protokołów chemioterapeutycznych, przedstawiono listę skrótów i nazw handlowych leków oraz wzory najczęściej stosowane przy ich dawkowaniu. Serwis prowadzi aktualizowaną codziennie listę publikowanych prac naukowych dotyczących zagadnień molekularnych w onkologii. Można także skorzystać z wyszukiwarki Medline i przejrzeć katalog książek dotyczących onkologii z Amazon.com (pogrupowane są według podziału na pozycje dla lekarzy i dla pacjentów).

» National Cancer Insitute
Jest to strona jednej z największych amerykańskich rządowych organizacji onkologicznych. Główne strony zawierają informacje dla pacjentów, naukowców, najnowsze wiadomości z dziedziny onkologii oraz dane o instytucji. Każdy oddział, biuro, program czy sekcja National Cancer Institute prowadzą swoje serwisy (jest ich kilkanaście).

» OncoLink
Jest to aktualizowany codziennie serwis University of Pennsylvania Cancer Center. Informacje pogrupowane są według określonych zagadnień z zakresu onkologii: rodzaj choroby, problemy chorych poddawanych terapii, specjalności medyczne - radiologia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, onkologia ginekologiczna, onkologia weterynaryjna. Zawiera również artykuły dotyczące nowoczesnych technologii, które mogą mieć zastosowanie w terapii. Oferuje bogaty zbiór filmów dotyczących leczenia, opieki, informacje o konferencjach.

» Oncology Nursing Society
Strona towarzystwa Oncology Nursing Society. Informacje na temat zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Także wiele o nowotworach rzadko spotykanych. Wiedza dla personelu pielęgniarskiego i wszystkich zajmujących się opieką onkologiczną - także dla pacjentów.

» Polski Komitet Zwalczania Raka
Oficjalna strona Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, organizacji założonej w 1906 roku i reaktywowanej w 1984 przez propagatora zdrowego stylu życia i profilaktyki przeciwnowotworowej – prof. Wronkowskiego.
Na stronie można zasięgnąć informacji o nieodpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku nowotworów, dowiedzieć się jak umówić się na wizytę w ośrodkach prowadzących takie badania. W serwisie można także przeczytać jakie są niepokojące objawy, których zaobserwowane u siebie lub bliskich powinno skutkować wizytą u lekarza. Strona zawiera również dane o prawach i zaleceniach dla pacjentów onkologicznych.

» Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO
strony Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko, zawierają nie tylko informacje o strukturzei formach działania stowarzyszenia lecz także praktyczne wskazówki dotyczące zagadnień związanych ze stomią i jej pielęgnacją.

» RadiologyInfo
RadiologyInfo udostępnia informacje dotyczące procedur radiologicznych, zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych – wyjaśnia, w jaki sposób przeprowadza się różne rodzaje badań radiologicznych, np. zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej, ultrasonografii, radioterapii i innych procedur. Można się tu dowiedzieć, w jaki sposób przygotować się do tych badań. Informacje pomieszczone na stronie internetowej nie obejmują jeszcze wszystkich procedur radiologicznych, niemniej jednak jest ona często uzupełniana. Wszystkie materiały są kontrolowane i zatwierdzane przez ekspertów w dziedzinie radiologii, zarówno z Amerykańskiego Kolegium Radiologii (ACR), Towarzystwa Radiologów Ameryki Północnej (RSNA), jak i z innych fachowych organizacji radiologicznych.

» Stowarzyszenie 'Amazonki' Warszawa-Centrum
Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.
Ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w Polsce. Celem ruchu jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.
Podejmij już dziś decyzję o przekazaniu 1% swojego podatku. Jeśli zdecydujesz się zasilić
nasze konto, przyczynisz się bezpośrednio do rozbudowy Zakładu Rehabilitacji Centrum
Onkologii w Warszawie, budując pawilon Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne.

» The Anemia LifeLine
Bogaty zbiór wiedzy na temat anemii – podany w przystępnej dla pacjentów formie. Witryna przeznaczona jest także dla lekarzy i osób opiekujących się chorymi. Informacje o chorobach, którym towarzyszy anemia, na temat leczenia anemii. Linki do stron pokrewnych. Znaleźć tu można listę pytań pozwalającą ustalić „czy mam anemię” - do konsultacji z lekarzem.

» Współczesna Onkologia

» www.onkologia.pl
Serwis dla wszystkich zainteresowanych onkologią. W nim: „Aktualności” z najnowszymi doniesieniami; zakres tematyki zjazdów polskich i zagranicznych na najbliższe miesiące; informacje na temat specjalizacji i szkoleń. „Ciekawe linki” umożliwiają dostęp do interesujących stron i atlasów. W dziale „Ciekawe książki” bogaty wybór publikacji – także z zakresu onkologii ginekologicznej. Dział „Towarzystwa naukowe” zawiera adresy i numery telefonów towarzystw onkologicznych (w tym: Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki”). Bogaty zbiór polskich i zagranicznych pism onkologicznych.
Warto zajrzeć do baz danych – zamieszczono tam linki do stron akademii medycznych oraz zbiorów polskich bibliotek medycznych, adresy centrów onkologicznych na terenie całego kraju, fundacji, gabinetów lekarskich, poradni chorób piersi, poradni onkologicznych, a także Onkologiczny Telefon Zaufania.

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.