Informacje dla pacjentówMetody leczenia nowotworów złośliwych

Podstawowymi metodami leczenia nowotworów złośliwych nadal pozostają:

. chirurgia

. radioterapia

. chemioterapia

Od kilkunastu lat w celu poprawy wyników leczenia stosuje się tak zwane leczenie skojarzone, czyli połączenie dwóch czy nawet trzech wyżej wymienionych metod. Chemioterapia, czyli stosowanie cytostatyków, powoduje uszkodzenie komórek nowotworowych poprzez zaburzenie lub zahamowanie ich zdolności do podziału, czyli namnażania się.
Niestety często uszkodzeniu ulegają także komórki i tkanki zdrowe, szczególnie te, które szybko się mnożą i dzielą (szpik kostny, komórki nabłonka przewodu pokarmowego, komórki płciowe itp.). Najczęściej po pewnym czasie, lub po zakończeniu leczenia komórki zdrowe ulegają regeneracji i dochodzi do ustąpienia objawów toksycznych. Radioterapia, jako leczenie miejscowe, powoduje dolegliwości w zależności od obszaru, który jest napromieniany. W przypadku napromieniania obszarów zawierających szpik kostny (miednica, mostek, trzony kręgów) może dojść do uszkodzenia poszczególnych linii krwiotwórczych i w konsekwencji prowadzić między innymi do niedokrwistości.
Zastosowanie leczenia skojarzonego z udziałem chemioterapii i radioterapii może istotnie zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych, w tym również niedokrwistości.

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.