Informacje dla pacjentówPrzyczyny i występowanie niedokrwistości

Niedokrwistość jest jednym z najczęstszych objawów towarzyszących nowotworom złośliwym. Może występować we wczesnym stadium nowotworu, lub pojawiać się dopiero w bardziej zaawansowanym okresie choroby. Ocenia się, że niedokrwistość stanowi istotny klinicznie problem u około 20–60% chorych.

Jest wiele przyczyn powodujących występowanie niedokrwistości w przebiegu nowotworów złośliwych tj. krwawienia, naciekanie szpiku, hemoliza (niszczenie krwinek czerwonych) lub zaburzenia wchłaniania żelaza. Niedokrwistość w chorobie nowotworowej ma również inne specjalne podłoże wynikające z samej istoty choroby nowotworowej. Nowotwory mogą wydzielać różnego rodzaju substancje powodujące zmniejszenie produkcji erytrocytów, skrócenie ich czasu życia czy zmniejszenie wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego, koniecznego do prawidłowej erytropoezy (syntezy produkcji hemoglobiny). Chemioterapia, napromienianie czy kombinacja tych metod leczenia mogą przyczynić się do wystąpienia lub pogłębienia już istniejącej niedokrwistości.

Nasilenie objawów niedokrwistości w trakcie leczenia często zmusza lekarza do przerwania lub zaprzestania terapii, tym samym zmniejszając szanse na wyleczenie chorego. Dlatego obecność i stopień nasilenia niedokrwistości mogą wpłynąć na sposób i intensywność stosowanego leczenia.

Występowanie niedokrwistości powoduje również zmniejszenie aktywności życiowej chorego, a w konsekwencji pogarsza jakość życia.

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.