Informacje dla pacjentówWpływ niedokrwistości na realizację leczenia

Częstotliwość występowania niedokrwistości:

chłoniaki nieziarnicze 50% – 60%

rak płuca 50% – 60%

rak jajnika 50% – 60%

szpiczak mnogi 60% – 90%

rak jelita grubego 10% – 20%

rak piersi 10% – 20%

rak gruczołu krokowego około 50%

Podane dane są przykładowe. Także w innych nowotworach możemy spodziewać się wystąpienia niedokrwistości o różnym stopniu nasilenia.

Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników leczenia ważne jest utrzymanie właściwego rytmu chemioterapii. Chemioterapia stosowana jest w określonych cyklach, z reguły co 21 lub co 28 dni. Podanie założonych dawek cytostatyków w określonym czasie warunkuje skuteczną terapię. Zaprzestanie leczenia, opóźnianie podawania kolejnych kursów chemioterapii lub obniżenie dawek leków może ujemnie wpływać na uzyskane wyniki leczenia.

Zastosowanie przerw w leczeniu napromienianiem (np. spowodowanych objawami niedokrwistości) również może zmniejszać szansę trwałego wyleczenia chorego. Dlatego tak ważne jest rozpoznawanie i leczenie wczesnych postaci niedokrwistości.

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.