Informacje dla pacjentówMetody leczenia niedokrwistości

W poprzednich latach podstawową metodą leczenia niedokrwistości było przetaczanie masy erytocytarnej (popularnie zwane przetoczeniami krwi lub transfuzjami krwi).

Niestety tego typu działanie obarczone jest dużym ryzykiem powikłań takich jak:

. zakażenie wirusem HBS, HBC, CMV, HIV

. rekcjami poprzetoczeniowymi

. immunizacją chorego

. niewydolnością krążenia

. dostarczeniem zbyt dużej ilości żelaza

Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że podana krew, a szczególnie jej składnik – erytrocyty, mają określoną długość życia, dodatkowo skróconą o czas przechowywania krwi. Oznacza to, że efekt terapeutyczny przetoczenia jest dosyć krótki.

Na dzień dzisiejszy jedynymi bezpośrednimi wskazaniami do przetoczenia masy erytrocytarnej są: wstrząs hypowolemiczny lub objawy niedokrwistości tak nasilone, że ich zniwelowanie może być uzyskane jedynie poprzez przetoczenie masy erytrocytarnej.

Alternatywą jest stosowanie czynnika stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek, czyli substancji występującej naturalnie w organizmie regulującej poziom hemoglobiny.

Podanie czynnika stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek powoduje zwiększenie produkcji i dojrzewania własnych erytrocytów chorego. Tym samym efekt terapeutyczny jest dłuższy i pozbawiony wymienionych wcześniej powikłań.

W wielu niezależnych badaniach wykazano, że zastosowanie czynnika stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek w iniekcjach (zastrzykach) prowadzi u około 70% chorych do podwyższenia poziomu hemoglobiny.

Obecnie na rynku dostępne są 3 preparaty stymulujące produkcję czerwonych krwinek, które mogą być stosowane z różną częstotliwością: 3 razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 3 tygodnie. Należy podkreślić, że w trakcie takiego leczenia konieczne jest również podawanie preparatów żelaza. Leczenie czynnikami stymulującymi erytropoezę może się odbywać jedynie na zlecenie i pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego.

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.